Bộ thắt tĩnh mạch thực quản

Product code: (Updating...) ETC Medical Equipment Company Limited
Trademark: Updating...
Status: Stocking
Description
Bộ thắt tĩnh mạch thực quản bao gồm đầu thắt & tay cầm