Bóng kéo sỏi

Product code: (Updating...) ETC Medical Equipment Company Limited
Trademark: Updating...
Status: Stocking
Description
Bóng kéo sỏi đường mật 3 kênh. Đường kính bóng  bơm điều khiển được 2 mức độ 12-15mm. Kênh bơm thuốc cản quang hướng trên bóng  (bên trái). Đường. Guidewire tương thích 0.035 inch.