Dụng cụ gắp dị vật

Product code: (Updating...) ETC Medical Equipment Company Limited
Trademark: Updating...
Status: Stocking
Description
Gắp dị vật khí phế quản, răng chuột
Gắp dị vật răng chuột kết hợp cá sấu, SD nhiều lần
Gắp dị vật 3 chấu, 230cm, SD nhiều lần
Vợt hớt dị vật
Chụp bảo vệ lấy dị vật