Dụng cụ nội soi tiêu hóa

Hệ thống máy nội soi tai mũi họng - ống cứng Fentex/ Đức