Hệ thống máy nội soi mật tụy ngược dòng ERCP

Product code: (Updating...) ETC Medical Equipment Company Limited
Trademark: Fujifilm/ Nhật
Status: Stocking
Description
- Bộ xử lý hình ảnh và nguồn sáng: System 7000, System 6000, EPX-4450HD, EPX-3500HD, EPX-2500 - Dây nội soi: ED-580XT, ED-530XT8