Hệ thống máy nội soi tiêu hóa

Hệ thống máy nội soi tiêu hóa Fujifilm/ Nhật Bản ứng dụng công nghệ xử lý hình ảnh cao cấp để chẩn đoán, phát hiện và phân loại ung thư đường tiêu hóa. Khi thấy các tổn thương nghi ngờ, bác sĩ sẽ phóng đại để quan sát kỹ khe tuyến niêm mạc, vị trí tổn thương; dùng hệ thống nhuộm màu bằng ánh sáng (FICE/ LCI, BLI) - hình ảnh nhuộm màu để làm nổi bật tổn thương, phân tích tổn thương và sinh thiết chẩn đoán.
Các thế hệ máy nội soi Fujifilm:
- Bộ xử lý hình ảnh và nguồn sáng: System 7000, System 6000, EPX-4450HD, EPX-3500HD, EPX-2500
- Dây nội soi: series 700, 600, 590, 580, 530, 250
Các hệ thống máy nội soi tiêu hóa:
HT máy nội soi dạ dày tá tràng
HT máy nội soi dạ dày qua ngã mũi
HT máy nội soi đại trực tràng
Hệ thống máy nội soi mật tụy ngược dòng ERCP 
HT máy nội soi siêu âm
HT máy nội soi bóng đôi