ETC Medical Equipment Company Limited

HỘI NGHỊ NỘI SOI TIÊU HÓA TOÀN QUỐC LẦN 5 – VGEC 2020

Liên Chi Hội Nội Soi Tiêu Hóa Việt Nam (VFDE) sẽ phối hợp với Trường Đại Học Y Dược Huế tổ chức Hội nghị Nội soi Tiêu hóa toàn quốc lần 5 – VGEC 2020. Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28/03/2020 tại Khách sạn Indochine Palace, số 105A Hùng Vương, Thành Phố Huế.

VFDE trân trọng kính mời Quý đại biểu quan tâm sắp xếp thời gian tham dự.

Xin chân thành cảm ơn!

You are watching: HỘI NGHỊ NỘI SOI TIÊU HÓA TOÀN QUỐC LẦN 5 – VGEC 2020
Previous article Next article
WRITE YOUR COMMENTS

Your email address will be kept confidential. Required fields are highlighted*