HT máy nội soi bóng đôi

Product code: (Updating...) ETC Medical Equipment Company Limited
Trademark: Fujifilm/ Nhật
Status: Stocking
Description
- Bộ xử lý hình ảnh và nguồn sáng: System 7000, System 6000, EPX-4450HD, EPX-3500HD - Dây nội soi: EG-580T; EG-580XP