HT máy nội soi siêu âm

Product code: (Updating...) ETC Medical Equipment Company Limited
Trademark: Fujifilm/ Nhật
Status: Stocking
Description
- Bộ xử lý hình ảnh và nguồn sáng: System 7000, System 6000, EPX-4450HD, EPX-3500HD - Bộ xử lý hình ảnh siêu âm SU-1 - Dây nội soi: EG-580UR; EG-580UT; EB-530US