Kềm sinh thiết

Product code: (Updating...) ETC Medical Equipment Company Limited
Trademark: Updating...
Status: Stocking
Description
Kềm sinh thiết dạ dày, đại tràng, khí phế quản các kích cỡ
- Đường kính: 1.8mm, 2.2mm, 2.4mm
- Chiều dài: 120cm, 160cm, 180cm, 200cm, 230cm