Kim sinh thiết trong nội soi siêu âm

Product code: (Updating...) ETC Medical Equipment Company Limited
Trademark: Updating...
Status: Stocking
Description
Dùng lấy mẫu sinh thiết trong nội soi siêu âm. Đk kim 22G . Đầu kim dạng mũi vát 3,4 cạnh. Giúp lấy mẫu tốt hơn.