News

Những hoạt động đào tạo nhân sự của ETCThứ Năm, 17 tháng 9, 2020

Những hoạt động đào tạo nhân sự của ETC

Với những dự định và mong muốn có thể đem đến nhiều hơn nữa những giá trị tốt đẹp đến với người tiêu dùng cũng như nâng cao nghiệp vụ hơn nữa cho toàn thể nhân viên, ETC thường tổ chức những b...

Continue reading