ETC Medical Equipment Company Limited

Những hoạt động đào tạo nhân sự của ETC

   Với những dự định và mong muốn có thể đem đến nhiều hơn nữa những giá trị tốt đẹp đến với người tiêu dùng cũng như nâng cao nghiệp vụ hơn nữa cho toàn thể nhân viên, ETC thường tổ chức những buổi hoạt động đào tạo nhân viên.

   Chúng ta ngày càng hội nhập, ETC cũng năng nổ xây dựng một ETC ngày một chất lượng trên từng dịch vụ, chân thành trong từng khâu chăm sóc khách hàng. Tất cả nhân sự của ETC cùng hướng đến mục tiêu chung là cùng nhau tạo nên những giá trị tốt đẹp hơn nữa trong tương lai để mang đến những sản phẩm chất lượng nhất đến với Quý khách hàng.

   ETC cùng nhau ăn trưa, hoạt động team work, cùng học cùng chơi các khóa huấn luyện kỹ năng và cùng nhau chiến thắng. Hãy cùng ETC hoạt động thật tích cực và nhiều năng lượng nhé

Tổ chức tại Mường Thanh, Tầng 18

Khoảnh khắc teamwork trong buổi Coaching 

You are watching: Những hoạt động đào tạo nhân sự của ETC
Previous article Next article
WRITE YOUR COMMENTS

Your email address will be kept confidential. Required fields are highlighted*