Phụ kiện dây soi, hệ thống máy nội soi Fujifilm

Product code: (Updating...) ETC Medical Equipment Company Limited
Trademark: Fujifilm/ Nhật
Status: Stocking
Description

Bình nước
Bộ kiểm tra rò rỉ
Bộ rửa kênh
Van hút
Van khí nước….