Sản phẩm mới

- Dụng cụ nội soi dạ dày. - Dụng cụ nội soi đại tràng. - Dụng cụ nội soi mật tụy ngược dòng ERCP. - Dụng cụ nội soi cho kĩ thuật EMR, ESD, ... Dụng cụ nội soi khí phế quản.