Tán sỏi đường mật

Product code: (Updating...) ETC Medical Equipment Company Limited
Trademark: Updating...
Status: Stocking
Description
Tán sỏi mật cơ học theo cơ chế lắp trực tiếp vào rọ tán không cần cắt rọ. Chống tình trạng kẹt sỏi.