Thiết bị vệ sinh khử khuẩn ống nội soi mềm

Các thiết bị vệ sinh khử khuẩn đảm bảo quy trình và chuẩn hóa việc vệ sinh khử khuẩn dây nội soi.